lunes, 18 de enero de 2016

LA REPRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓ

La reproducció és una de les funcions vitals fonamentals en els éssers vius, ja que és necessària per la perpetuació de l'espècie.
En aquest tema sou vosaltres els únics protagonistes, és a dir, heu d'investigar, buscar informació, plasmar-la en un document i posteriorment exposar-la a la resta de la classe.

TAREA
Vosaltres sou els alumnes de 6è de Primària de l’escola Abad Sola  de Gandia. Heu d’utilitzar tots el mitjans que tingueu al vostre abast per tal de realitzar el treball que es proposa a continuació. A més de buscar en enciclopèdies (de la biblioteca o particulars) i en el llibre de text també utilitzarem Internet per completar les vostres recerques.
Després de la recopilació de les informacions aconseguides tindreu que presentar-les.
Podreu utilitzar diferents formats:
-El clàssic, en fulles, amb un text explicatiu amb dibuixos i esquemes,
-En un document Word (open office), fet amb l’ordinador, o
-Elaborant un Power Point, Prezi o un mural explicatiu.

Formarem parelles per a la investigació. Cada parella serà responsable de l'organització i correcta realització de la tasca.
Totes les parelles hauran de presentar el seu treball en qualsevol dels formats proposats i, a més, hauran de preparar una exposició per tal d'explicar els continguts treballats.

A continuació us propose la distribució del treball.

PRIMER GRUP
- LES ETAPES DE LA VIDA I ELS CARÀCTERS SEXUALS
1. Etapes de la vida. Heu d'aprofundir en la Pubertat
2. Els caràcters sexuals. Primaris i secundaris.

SEGON GRUP
- ELS APARELLS REPRODUCTORS
1. L’aparell reproductor masculí: descripció i funcionament.
2. L’aparell reproductor femení: descripció i funcionament.
3. La menstruació o cicle menstrual.

TERCER GRUP
- LES CÈL·LULES SEXUALS I LA FECUNDACIÓ
1. Les cèl·lules sexuals: espermatozoide i òvul.
2. La menstruació o cicle menstrual.
3. La fecundació: El zigot i l'embrió.

QUART GRUP
- L’EMBARÀS I EL PART
1. L’embaràs: Formació de la placenta i transformació d'embrió a fetus.
2. El part.
3. La lactància


RECOMANACIONS:

Abans de començar el vostre treball i de formar les parelles haureu de fer un estudi previ del tema. Llegireu la informació que inclou el llibre de text i la que pugeu trobar en enciclopèdies. També revisareu les pàgines web d’interès per tal de conèixer tot el que anem a investigar.
Al finalitzar la primera sessió o quan tinguem una idea clara sobre el tema formarem les parelles i distribuirem la tasca.

La majoria de la informació de les pàgines web proposades està en Castellà això implica que tindreu que traduïr-la al valencià en el moment de plasmar-la en el vostre treball.
És convenient acompanyar les explicacions amb imatges i gràfics.

Els treballs presentats han de respondre a les qüestions de l’apartat TAREA.
Els murals han de ser esquemàtics i han de contenir la informació justa i necessària.
No es tracta de copiar i pegar, si no de que  seleccioneu  i transformeu la informació amb les vostres paraules.


AVALUACIÓ


Poca consolidació 
1
Aprenentatge regular
2
Bon aprenentatge 
3
Excel·lent aprenentatge
4
Notació 
numèrica
TREBALL EN GRUP
Alguns participants no han fet la seua part del treball. Han treballat individualment.
Una persona ha realitzat el treball mostrant interès en ocasions.
El treball s’ha repartit i quasi tots han treballat per igual.
El treball s’ha repartit i quasi tots han treballat per igual. Tots coneixen el tema.

ELS CONTINGUTS I LA SEUA ORGANITZACIÓ
Idees simples i mal estructurades, seleccionen poques i errònies dades.
Idees incompletes   i mal organitzades.
Selecció suficient de dades.
Han desenvolupat tots els punts però la organització no es bona.
Selecciona suficients dades, ben seleccionades i sintetitzades.
Han desenvolupat tots els punts i han organitzat la informació correctament.
Dades ben seleccionades, resumides i presentades.

MOTIVACIÓ
No han mostrat cap interès per l’activitat.
En ocasions han mostrat interès.
S’han mostrat participatius y motivats.
La seua motivació i participació han segut òptimes.

UTILITZACIÓ DELS RECURSOS INFORMÀTICS.
Han demostrat un   us pobre dels recursos informàtics a més de cap interès per millorar.
Els ha costat utilitzar correctament els recursos informàtics, però han millorat un poc.
L’ús dels recursos informàtics ha segut satisfactori. Han millorat considerablement en aquells casos que no partien amb un us fluid.
L’ús dels recursos ha segut en tot moment òptim, han ampliat contínuament els seus coneixements  i han ofert ajuda a la resta de companys.


CORRECTA REALITZACIÓ DEL DOCUMENT A ENTREGAR
La presentació és pobre i no contempla totes les dades requerides. Te moltes errades.
La presentació és pobre i encara que contempla totes les dades requerides, te algunes errades.
La presentació és atractiva i contempla totes les dades requerides. Te algunes errades.
La presentació és atractiva i contempla tots els temes proposats. No presenta errades importants.
Escala d’estimació

Poca consolidació 
Aprenentatge regular
Bon aprenentatge 
Excel·lent aprenentatge
PUNTUACIÓ
5-9
10-14
15-19
20RECURSOS GENERALS:

TítolReproducció en els éssers humans

TítolPubertat
URL: http://ca.wikipedia.org/wiki/Pubertat

TítolTodo acerca de la pubertad
URL: http://kidshealth.org/kid/.../puberty_esp.html

Títol: L’aparell reproductor

TítolAparato reproductor masculino
URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_masculino

TítolSistema reproductor masculino
URL: http://www.latinsalud.com/articulos/00907.asp

TítolAparato reproductor femenino
URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino

TítolSistema reproductor femenino
URL: http://kidshealth.org/.../female_reproductive_system_esp.html

Títol: La fecundació, la gestació i el part.
Títol:: Embarazo
URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo


Otros recursos interactivos
Las etapas de la vida y los caracteres sexuales
Los aparatos reproductores
Las células sexuales y la fecundación
LÁMINAS INTERACTIVAS
1 2 3 4 5 6
El embarazo y el parto

ACTIVIDADES Y REPASO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
REPASO: 1 2 3 4 5 6
No hay comentarios:

Publicar un comentario