miércoles, 25 de mayo de 2011

TASQUES A REALITZAR EN EL TEMA 13: LA PREHISTÒRIA


1.- Llegir i subratllar el tema. Individual

2.- Contestar les activitas del llibre de la pàg 180. Individual

3.- Visionar un video de “la cueva de Altamira” i contestar les següents qüestions:
■ A quina etapa de la prehistòria correspon? Explica per que ho saps?
■ Quins animals diferents hi ha representats?
■ Quins colors van utilitzar aquests artistes?
■ Hi ha semblaces entre les pintures de “ Altamira” i les pintures que es mostren en la pàgina
175.

Individual

4.- Situar els jaciments més importats de la prehistòria , a la Comunitat valenciana, en el mapa. Individual

5.- Imagineu que han inventat una màquina del temps que ens trallada fins a la prehistòria perquè passeu un dia amb els homes i les dones d’aquesta època. Escrigau un diari en què expliqueu el que passa durant un dia. Cal tindre en compte els següents aspectes:

° Situar cronològicament el relat.Per aixó, hau de triar l’etapa de la prehistòria a la qual viatgeu i després posar-li una data aproximada ( fa uns 8.000 anys, per exemple).
° Descriure on viuen les persones : en coves, en cabanyes, en poblast…? Com és el paisatge que les envolta?
° Quines tasques fan les dones durant la jornada? I els homes? I els xiquets?
° De què s’alimenten?
° Quines activitats has fet tu amb aquestes persones ?

Individual

6.- Fer un mural relacionant amb el tema, podeu triar la època de la prehistòria que més us agrade.
En grup

7.- Fer un encreuat amb 10 paraules del tema. Individual

8.- Examen del tema oral. Individual


Valoració de les activitats:

° Cadascuna de les tasques tindrà una valoració del 10%, en total un 80%
Es tindrà en compte en la valoració:
          • La correcta realització de totes les tasques.
          • La presentació.
° L'actitud en classe i l' aprofitament del temps es valorarà amb un 20%

Érase una vez el hombre.

Aquí teneis algunos videos sobre la vida hace miles de años.

Otros videos:

La Pax romana
La Edad Media

Atapuerca