jueves, 10 de abril de 2014

LA UNIÓ EUROPEA (Webquest)
LA UNIÓ EUROPEA

Webquest per a 6é curs d’Educació Primària.
Escola Abad Sola (Gandia-València)
Autor: Fernando Beltrán Mir 
ferbelmir@hotmail.com


1. INTRODUCCIÓ

Hola aventurers, sóc el vostre guia en el viatge que anem a començar. Aquest viatge consisteix en un recorregut pels països que formen la Unió Europea.
La intenció d’aquesta activitat és la d’aprendre els trets més importants de la UE d’una forma lúdica i atractiva en la que vosaltres sou els protagonistes i els responsables del vostre aprenentatge.
Anem a investigar:
-         Quins països formen el continent Europeu,
-         Quins són els països que formen la UE,
-         Les fases de la formació de la UE,
-         Els símbols de la UE,
-         Les funcions de les Principals institucions de la UE: El Parlament, el Consell de la Unió, la Comissió Europea, el Tribunal de Justicia i el Tribunal de Comptes,
-         Els drets i deures dels ciutadans de la UE,
-         En què consisteixen el mercat únic i la zona Euro,
-         Quins són els països candidats a formar part de la UE,
-         I algunes coses més.

Ànim i a gaudir d’aquest viatge!


2. TASCA

Ens distribuirem en parelles i realitzarem les activitats que es proposa a continuació. Tota la informació es pot aconseguir de les pàgines que us propose de Internet però també podeu utilitzar tots els mitjans de que disposeu: Llibre de text, enciclopèdies,...

Totes les activitats presenten un document de WORD que s’ha de descarregar. En aquestos documents es poden fer les activitats i, posteriorment guardar i entregar al mestre.
És convenient que porteu a classe un PENDRIVE en el que arxivar les activitats realitzades.

El resultat de les activitats s’ha de  presentar:

-         En paper (a mà o amb l'ordinador).

y, a més,...

-         En una presentació de POWERPOINT, PREZI o GLOGSTERActivitat 1


 • Heu de imprimir aquest mapa polític d’Europa, posar els noms dels països que pertanyen a la Unió Europea i pintar-los.
 • Per darrere nomena països de la U.E. que utilitzen l'euro i els que noRecursos:
BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE) 

Activitat 2


 • Investiga en la xarxa i ompli aquesta taula sobre els països del Continent Europeu.
 • Nomena i explica els elements de seguretat que trobem en els bitllets en Euros.

Països del continent europeu
Capital
Pertanyen a la UE (marca amb x)
Moneda
Idioma

Incorporat a la U.E. en  l’any...
Bandera
1.Alemanya
Berlín
X
Euro
Alemany
Membre fundador
 

2.


...

RECURSOS

Informació important: 
ELS BITLLETS EN EUROS
Informació sobre els estats (Any d’entrada a la U.E., moneda, idioma, bandera ...): http://europa.eu/abc/european_countries/index_es.htm


JOCS INTERACTIUS (per estudiar):Activitat 3

Contesteu breument aquestes preguntes:


 •          Què és la U.E. ?
 •          Quins són els seus objectius?
 •          Quina és la funció de la U.E.? i en què ens beneficia la U.E. ?
 •          Quins són els símbols de la U.E. ?
 •         Quines són les  institucions més importants de la U.E. ? (Veure la introducció)
 •           De què s’encarreguen?
 • -  Quins avantatges e inconvenients té pertànyer a la U.E.?

Recursos

Institucions: http://europa.eu/institutions/index_es.htm
Jocs sobre institucions:  primer , segon
Video sobre la Segona Guerra Mundial:Activitat 4

Ompli aquesta fitxa final.
3. AVALUACIÓ


Poca consolidació
1
Aprenentatge regular
2
Bon aprenentatge
3
Excel·lent aprenentatge
4
Notació
numèrica
TREBALL EN GRUP
Alguns participants no han fet la seua part del treball. Han treballat individualment.
Una persona ha realitzat el treball mostrant interès en ocasions.
El treball s’ha repartit i quasi tots han treballat per igual.
El treball s’ha repartit i quasi tots han treballat per igual. Tots coneixen el tema.

ELS CONTINGUTS I LA SEUA ORGANITZACIÓ
Idees simples i mal estructurades, seleccionen poques i errònies dades.
Idees incompletes i mal organitzades.
Selecció suficient de dades.
Han desenvolupat tots els punts però la organització no es bona.
Selecciona suficients dades, ben seleccionades i sintetitzades.
Han desenvolupat tots els punts i han organitzat la informació correctament.
Dades ben seleccionades, resumides i presentades.

MOTIVACIÓ
No han mostrat cap interès per l’activitat.
En ocasions han mostrat interès.
S’han mostrat participatius y motivats.
La seua motivació i participació han segut òptimes.

UTILITZACIÓ DELS RECURSOS INFORMÀTICS.
Han demostrat un us pobre dels recursos informàtics a més de cap interès per millorar.
Els ha costat utilitzar correctament els recursos informàtics, però han millorat un poc.
L’ús dels recursos informàtics ha segut satisfactori. Han millorat considerablement en aquells casos que no partien amb un us fluid.
L’ús dels recursos ha segut en tot moment òptim, han ampliat contínuament els seus coneixements  i han ofert ajuda a la resta de companys.

CORRECTA REALITZACIÓ DEL DOCUMENT A ENTREGAR
La presentació és pobre i no contempla totes les dades requerides. Te moltes errades.
La presentació és pobre i encara que contempla totes les dades requerides, te algunes errades.
La presentació és atractiva i contempla totes les dades requerides. Te algunes errades.
La presentació és atractiva i contempla tots els temes proposats. No presenta errades importants.Escala d’estimació

Poca consolidació

Aprenentatge regular

Bon aprenentatge

Excel·lent aprenentatge

PUNTUACIÓ
5-9
10-14
15-19
20


ÀNIM I A TREBALLAR