martes, 29 de noviembre de 2011

TUTORIAL INSTAL·LACIÓ OPENOFFICE

Hola a tots i totes. A continuació us mostre un tutorial per poder instal·lar OPENOFFICE en Castellà.Al llarg del 2n i 3er Cicle de Primària l'alumnat ha d'aprendre a utilitzar el processador de textos per realitzar les seues produccions.
TUTORIAL
OPENOFFICE

5é: Tema 5 L'univers.

domingo, 13 de noviembre de 2011

Recursos 4rt. ELS ECOSISTEMES. Per la mestra Andrea.

Benvolguts alumnes de 4t de primària. El coneixement que tenim sobre el medi que ens envolta és vital per a la seua conservació, tanmateix, hem d'estar informats sobre les espècies de plantes i animals més properes, ja que són vitals per a l'equilibri de la vida en el planeta Terra.
Per últim, hem de prendre consciència de que hem de cuidar del medi que ens envolta.
Cóm? 
Això és una cosa que aprendràs en aquesta unitat.

NORMES DE PRESENTACIÓ DE LES TASQUES:
-Totes les activitats , han d'estar ben presentades, en fulles en blanc DIN-A 4. Si no pots escriure recte en una fulla en blanc, utilitza una falsilla (si no en tens, fabrica-la). 
Les activitats han d'estar realitzades abans del dia 23 de novembre (dimecres).

TASQUES A REALITZAR:
                -1ª:  QUÈ ÉS UN ECOSISTEMA?
                -2ª: TIPUS D´COSISTEMES.
                -3ª: LES RELACIÓNS EN ELS ECOSISTEMES.
                -4ª: LA CONSERVACIÓ DELS ECOSISTEMES.
  •  Activitat Voluntària: Busca informació sobre exemples d´animals que cooperen als ecosistemes.
  • Veurem la pel·lícula “¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?”, i contestaràs a les següents qüestions: (OBLIGATÒRIA).
1) Què és el canvi climàtic?
2) Què és l´atmosfera? Quina és la seua principal funció?
3) Què és l´efecte hivernacle?
4) La utilització de quins materials augmenta els gasos d´efecte hivernacle?
5) Què és el calfament global?
6) Quins dos reptes proposa el vídeo, per a millorar el problema del canvi climàtic.

(En cas de que necessitares tornar a visionar el vídeo, el trobaràs a aquesta pàgina: http://www.youtube.com/watch?v=wPxu63WtJI8).

  • Tria una d'aquestes activitats: (OBLIGATÒRIA, individual o per parelles).

a) Fabrica un mural amb un missatge a favor de la conservació del medi ambient per a conscienciar els teus companys i la gent que t´envolta.
b) Fes un mural o una maqueta a on representes un ecosistema.

  •  Breu examen oral del tema.


FINALMENT......per a aprovar aquest tema has de presentar totes les activitats obligatòries. En cas de no ser així serà necessària la realització de l´examen escrit del tema.

WEBQÜEST: LA REPRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓ          

La reproducció és una de les funcions vitals fonamentals en els éssers vius, ja que és necessària per la perpetuació de l'espècie.
En aquest tema sou vosaltres els únics protagonistes, és a dir, heu de investigar, buscar informació, plasmar-la en un document i posteriorment exposar-la a la resta de la classe.

TAREA 
                                  
Vosaltres sou els alumnes de 6è de Primària de l’escola Abad Sola  de Gandia. Heu d’utilitzar tots el mitjans que tingueu al vostre abast per tal de realitzar el treball que es proposa a continuació. A més de buscar en enciclopèdies (de la biblioteca o particulars) i en el llibre de text també utilitzarem Internet per completar les vostres recerques.
Després de la recopilació de les informacions aconseguides tindreu que presentar-les.
Podreu utilitzar diferents formats:
-        El clàssic, en fulles, amb un text explicatiu amb dibuixos i esquemes,
-        En un document Word (open office), fet amb l’ordinador, o
-        Elaborant un Power Point o un mural explicatiu.

Formarem parelles per a la investigació. Cada parella serà responsable de l'organització i correcta realització de la tasca.
Totes les parelles hauran de presentar el seu treball en qualsevol dels formats proposats i, a més, hauran de preparar una exposició amb Power Point o, amb un Mural explicatiu.
 
A continuació us propose la distribució del treball.

PRIMER GRUP
-        Reproducció i canvis en el cos humà
1.   El cos abans de la pubertat.
2.   La pubertat en les xiques.
3.   La pubertat en els xics.

SEGON GRUP      
-        L’aparell reproductor masculí
1.   Descripció.
2.   Funcionament.
-        L’aparell reproductor femení
1.   Descripció.
2.   Funcionament. El cicle menstrual.

TERCER GRUP            
-        La fecundació
1.   El zigot (cigoto).
2.   L’embrió.

QUART GRUP         
-        L’embaràs i el part.
1.   L’embaràs.
2.   El part.
3.   La lactància


PROCÉS

(Fes clic en la imatge per imprimir el mapa de conceptes)
https://docs.google.com/file/d/0ByoTqD6w6dbBNGI3MGJhOWItMTU0Ni00ZTUzLThkZmQtMGI2M2I2ZTUyNjk4/edit?pli=1


Abans de començar el vostre treball i de formar les parelles haureu de fer un estudi previ del tema. Llegireu la informació que inclou el llibre de text i la que pugeu trobar en enciclopèdies. També revisareu les pàgines web d’interès per tal de conèixer tot el que anem a investigar.
Al finalitzar la primera sessió o quan tinguem una idea clara sobre el tema formarem les parelles i distribuirem la tasca.

La majoria de la informació de les pàgines web proposades està en Castellà això implica que tindreu que traduïr-la  al valencià en el moment de plasmar-la en el vostre treball.
És convenient acompanyar les explicacions amb imatges i gràfics.Títol: Reproducció en els éssers humans


Títol: Todo acerca de la pubertad
URL: http://kidshealth.org/kid/.../puberty_esp.html

Títol: L’aparell reproductor

Títol: Aparato reproductor masculino
URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_masculino

Títol: Sistema reproductor masculino
URL: http://www.latinsalud.com/articulos/00907.asp

Títol: Aparato reproductor femenino
URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino

Títol: Sistema reproductor femenino
URL: http://kidshealth.org/.../female_reproductive_system_esp.html

Títol: La fecundació, la gestació i el part.


AVALUACIÓ


Poca consolidació
1
Aprenentatge regular
2
Bon aprenentatge
3
Excel·lent aprenentatge
4
Notació
numèrica
TREBALL EN GRUP
Alguns participants no han fet la seua part del treball. Han treballat individualment.
Una persona ha realitzat el treball mostrant interès en ocasions.
El treball s’ha repartit i quasi tots han treballat per igual.
El treball s’ha repartit i quasi tots han treballat per igual. Tots coneixen el tema.

ELS CONTINGUTS I LA SEUA ORGANITZACIÓ
Idees simples i mal estructurades, seleccionen poques i errònies dades.
Idees incompletes i mal organitzades.
Selecció suficient de dades.
Han desenvolupat tots els punts però la organització no es bona.
Selecciona suficients dades, ben seleccionades i sintetitzades.
Han desenvolupat tots els punts i han organitzat la informació correctament.
Dades ben seleccionades, resumides i presentades.

MOTIVACIÓ
No han mostrat cap interès per l’activitat.
En ocasions han mostrat interès.
S’han mostrat participatius y motivats.
La seua motivació i participació han segut òptimes.

UTILITZACIÓ DELS RECURSOS INFORMÀTICS.
Han demostrat un us pobre dels recursos informàtics a més de cap interès per millorar.
Els ha costat utilitzar correctament els recursos informàtics, però han millorat un poc.
L’ús dels recursos informàtics ha segut satisfactori. Han millorat considerablement en aquells casos que no partien amb un us fluid.
L’ús dels recursos ha segut en tot moment òptim, han ampliat contínuament els seus coneixements  i han ofert ajuda a la resta de companys.

CORRECTA REALITZACIÓ DEL DOCUMENT A ENTREGAR
La presentació és pobre i no contempla totes les dades requerides. Te moltes errades.
La presentació és pobre i encara que contempla totes les dades requerides, te algunes errades.
La presentació és atractiva i contempla totes les dades requerides. Te algunes errades.
La presentació és atractiva i contempla tots els temes proposats. No presenta errades importants.Escala d’estimació

Poca consolidació

Aprenentatge regular

Bon aprenentatge

Excel·lent aprenentatge

PUNTUACIÓ
5-9
10-14
15-19
20-         Els treballs presentats han de respondre a les qüestions de l’apartat TAREA.
-         Els murals han de ser esquemàtics i han de contenir la informació justa i necessària.
-         No es tracta de copiar i pegar, si no de que  seleccioneu  i transformeu la informació amb les vostres paraules.

¡¡¡MOLTA SORT I ÀNIM EN LA VOSTRA INVESTIGACIÓ!!!

Webquest sobre reproducció en PDF