domingo, 13 de noviembre de 2011

Recursos 4rt. ELS ECOSISTEMES. Per la mestra Andrea.

Benvolguts alumnes de 4t de primària. El coneixement que tenim sobre el medi que ens envolta és vital per a la seua conservació, tanmateix, hem d'estar informats sobre les espècies de plantes i animals més properes, ja que són vitals per a l'equilibri de la vida en el planeta Terra.
Per últim, hem de prendre consciència de que hem de cuidar del medi que ens envolta.
Cóm? 
Això és una cosa que aprendràs en aquesta unitat.

NORMES DE PRESENTACIÓ DE LES TASQUES:
-Totes les activitats , han d'estar ben presentades, en fulles en blanc DIN-A 4. Si no pots escriure recte en una fulla en blanc, utilitza una falsilla (si no en tens, fabrica-la). 
Les activitats han d'estar realitzades abans del dia 23 de novembre (dimecres).

TASQUES A REALITZAR:
                -1ª:  QUÈ ÉS UN ECOSISTEMA?
                -2ª: TIPUS D´COSISTEMES.
                -3ª: LES RELACIÓNS EN ELS ECOSISTEMES.
                -4ª: LA CONSERVACIÓ DELS ECOSISTEMES.
  •  Activitat Voluntària: Busca informació sobre exemples d´animals que cooperen als ecosistemes.
  • Veurem la pel·lícula “¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?”, i contestaràs a les següents qüestions: (OBLIGATÒRIA).
1) Què és el canvi climàtic?
2) Què és l´atmosfera? Quina és la seua principal funció?
3) Què és l´efecte hivernacle?
4) La utilització de quins materials augmenta els gasos d´efecte hivernacle?
5) Què és el calfament global?
6) Quins dos reptes proposa el vídeo, per a millorar el problema del canvi climàtic.

(En cas de que necessitares tornar a visionar el vídeo, el trobaràs a aquesta pàgina: http://www.youtube.com/watch?v=wPxu63WtJI8).

  • Tria una d'aquestes activitats: (OBLIGATÒRIA, individual o per parelles).

a) Fabrica un mural amb un missatge a favor de la conservació del medi ambient per a conscienciar els teus companys i la gent que t´envolta.
b) Fes un mural o una maqueta a on representes un ecosistema.

  •  Breu examen oral del tema.


FINALMENT......per a aprovar aquest tema has de presentar totes les activitats obligatòries. En cas de no ser així serà necessària la realització de l´examen escrit del tema.

No hay comentarios:

Publicar un comentario