martes, 26 de marzo de 2019

L'ENERGIABIOMASAUnidad 5: La energía
Web interactivas
Jclic y Otras lenguas
¿Qué es la energía?
La energía
LA ENERGÍA IV
CA - EU - GA - VA
Las fuentes de energía
FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES Y RENOVABLES
CA - EU - GA - VA
TRANSFORMACIONES DE LA ENERGÍA
CA - EU - GA - VA
FUENTES DE ENERGÍA
CA - EU - GA - VA
MOLINER Y EL VIENTO (Internet Explorer)
Problemas del uso de la energía
Desarrollo sostenible
Medidas de ahorro energético
LA ENERGÍA NUESTRA AMIGA MÁS CERCANA
CA - EU - GA - VA
ACTIVIDADES Y REPASO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


miércoles, 6 de marzo de 2019

CONTRACTE SOCIALS 5é: LA CIUTADANIA EUROPEA
CONTRACTETEMA 4 SOCIALS: LA CIUTADANIAEUROPEA(CLIC ACÍ)


INTRODUCCIÓ:
Hola alumnes de 5é, en aquest tema ens anem de viatge pel continent Europeu amb la finalitat d’aprendre les seues característiques més importants com la diferència entre Continent Europeu i Unió Europea, els límits geogràfics, nombre de països i relleu. D’altra banda investigarem el funcionament de la Unió Europea(UE), les seues institucions i símbols. Farem un breu recorregut per la seua història i coneixerem com creix i com es distribueix geogràficament la seua població. Per finalitzar comprovarem les semblances i diferències entre la població Europea i la Espanyola.
Ànim i bon viatge!CONTRACTE:
Els alumnes que signen l’actual contracte es comprometen a realitzar de manera individual totes les activitats proposades a continuació. La correcta realització d’aquestes activitats suposa no fer l’examen final del tema. Si al finalitzar el treball, el mestre considera que ha estat superat amb èxit, es farà una senzilla prova de test. De no ser així, l’alumne es compromet a fer l’examen final.


És important llegir, subratllar i estudiar el tema per tal de comprendre les activitats.


ACTIVITAT 1 Europa Física. REALITZADA SI/NO

A. Explica cóm és el relleu d’Europa i situa en el mapa físic (fitxa 1) els següents accidents geogràfics:
· Planes
· Penínsules (Ibèrica, Escandinava, Balcànica, Anatòlia, Itàlica,...)
· Serralades principals (Pirineus, Penibètica, Alps, Carpats, Caucas, Apeninos, Urals,...)

B. Contesta:
- Explica quina part d’Europa és més elevada; l’Atlàntica o la Mediterrània?.
- Què continents separen les serralades del Caucas? I els Urals?


ACTIVITAT 2 Europa Política REALITZADA SI/NO

A. Localitza en el mapa polític del continent Europeu (fitxa 2) els 51 països que el componen.


B. Contesta: Què tenen en comú tots els països del continent Europeu?


ACTIVITAT 3 Unió Europea(UE) REALITZADA SI/NO
Contesta les següents qüestions sobre la Unió Europea(UE):
A. Quins són els objectius de la Unió Europea:
- Polítics
- Econòmics
- Naturals
- Socials
B. Quants països formen la Unió Europea? Nomena’ls, investiga i ompli una taula com aquesta.

Països del continent europeu
Capital
Pertanyen a la UE(marca amb x)
Moneda
Idioma
Incorporat a la U.E. en l’any...
Bandera
1.Alemanya
Berlín
X
Euro
Alemany
Membre fundador

2.
...

Web: per omplir la taula( països membres)

C. Quines institucions s’encarreguen d’organitzar els països de la Unió Europea? Explica cada una d’elles.
D. Quins són els símbols de la Unió Europea? Nomena’ls i explica cada un d’ells.

ACTIVITAT 4 Història de la Unió Europea(UE) REALITZADA SI/NO
A. Explica des dels seus inicis l’evolució de la Unió Europea(UE). Nomena els països fundadors i explica les posteriors adhesions dels diferents països fins els nostres dies.
B. Perquè penses que es van incorporant a la UE, a poc a poc, els diferents països i no tots alhora?

ACTIVITAT 5 La població de la Unió Europea (UE) REALITZADA SI/NO
A. Què està passant amb la natalitat a Europa?
B. On es concentra la major part de la població a Europa?
C. En què es diferència el creixement natural i el creixement real? Quin dels dos és negatiu? I quin és elevat?

D. Quins avantatges té ser ciutadà Europeu?
E. Quantes llengües es parlen a Europa en l’actualitat?

F. Reflexiona sobre la importància de tindre una variada riquesa cultural i escriu una carta al president en defensa de la nostra cultura.