lunes, 12 de marzo de 2012

CAÇA DEL TRESOR : GEOGRAFIA D’ESPANYA I ECOSISTEMES A LA COMUNITAT VALENCIANATASCA:

Hola alumnes de 4rt de Primària. Ací us presente una activitat en la que tindreu que utilitzar tots els mitjans que teniu al vostre abast per tal d’aconseguir els objectius. A més d’utilitzar el llibre de text disposareu d’Internet per completar la vostra recerca. Al final d’aquest document trobareu les pàgines web necessàries.
Una vegada llegides les qüestions, haureu de contestar-les en aquest document Word, aportant almenys 10 imatges que reforcen les vostres respostes.
Una vegada finalitzat el treball guardareu el document amb el vostre nom a l’escriptori d’aquest ordinador.

Ànim i a treballar.

 
Activitat 1.

Situa en aquesta taula les tres muntanyes més elevades de la Comunitat Valenciana. Has d’anotar també la província i la comarca a la que pertanyen així com la seua alçaria.

Muntanya
Província
Comarca
Alçaria

 
Muntanyes.

Activitat 2.

Indica la situació d’aquests parcs naturals de la Comunitat Valenciana així com la vegetació i la fauna principals que podem trobar-hi. Aporteu les imatges que considereu més adients.

MARJAL DE PEGO-OLIVA (zona humida):

ILLES COLUMBRETES:

PARC DEL MONTGÓ (serres litorals):

SERRA DE MARIOLA (serres d’interior):

 
Parcs naturals
Quan obriu aquest enllaç us serà de gran utilitat descarregar el fullet associat a cada parc natural.

Activitat 3.

Nomena totes les Comunitats Autònomes d’Espanya. Pots fer-ho jugant amb aquestos mapes interactius:


 
Activitat 4.

Escriu les províncies que pertanyen a les següents Comunitats Autònomes. Pots realitzar-ho jugant amb els mapes interactius que trobareu en aquestes direccions d’Internet :


 
Activitat 5.

Copia i ompli aquesta taula nomenant els set rius més importants de la Comunitat valenciana i la seua llargària.

RIU
LLARGÀRIA

Hidrografia. Rius.

 
AVALUACIÓ:

Les activitats contestades correctament en la seua totalitat es puntuen amb 2 punts. Les activitats incompletes o mitjanament correctes valen 1 punt. Les no contestades o totalment incorrectes no puntuen.
1.                    Novell
1.                    Principiant
1.                    Notable
9-10 Excel·lent

No hay comentarios:

Publicar un comentario