martes, 13 de mayo de 2014

6é Tema 13. DE LA PREHISTÒRIA A L'EDAT MITJANA

L'EDAT ANTIGA EN LA PENÍNSULA IBÈRICA

EL MEU MESTRE DE PRIMÀRIA

3000 a.c. CELTES I ÍBERS

1200 a.c.- 900 a.c. TARTESSOS
FENICIS I GRECS

CARTAGINESSOS I L'INICI DE LA CONQUESTA ROMANA
LES CIUTATS ROMANES
Vídeo sobre la Hispania RomanaArt Romà en Espanya
L'Edat Mitjana (La feudalització d'Europa)
L'Edat mitjana (Economia)Visigods i Musulmans La reconquista de Espanya. L'expulsió dels Musulmans de la península.


 


No hay comentarios:

Publicar un comentario